• Pågående prosjekter


Kværnerbyen

Utføres for OBOS på oppdrag for AF Gruppen
Byggetid: 12 måneder
Areal: 12 000 m2
Kontraktsverdi: 4 300 000,- eks. mva.
Etablering av sprinkleranlegg i boliger og garasje med garasjeheiser.

Kværnerbyen, Byggetrinn 3
Utføres for OBOS på oppdrag for AF Gruppen
Areal: 4 000 m2
Kontraktsverdi: 1 000 000,- eks. mva.
Etablering av sprinkleranlegg i garasje med garasjeheiser.

Rolfsbukta
Utføres på oppdrag for Vedal Entreprenør AS
Kontraktsverdi: Ca. 14 000 000,- eks. mva.
Sanitær, varme og sprinkler, 74 leiligheter samt garasjeanlegg.

Moss Kommune - Sørtunveien
Utbedring av Sprinkleranlegg ihht FG Rapport.

Trondheimsveien 170
Ombygging av energisentral fra oljefyring til VP drift.

Uranienborgveien 11
Ombygging av energisentral fra oljefyring til VP drift.

CC Vest
Legge nye kjølerør for oppgradering av ventilasjons aggregat.

Dronning Maudsgt 11
Rehabilitering av Nærings bygg.
Areal: Ca. 12 000 m2
Varme, kjøling, sanitær og sprinkelanlegg.