• Våre visjoner

• Vi ønsker å gi våre kunder en positiv opplevelse, samt være en langsiktig og foretrukket samarbeidspartner.
• Vi skal være åpne, tydelige, ærlige og lojale
• Vi skal ha høy faglig standard og gjennomgående kvalitet
• Vi skal være ansvarlige, proaktive og løsningsorienterte
• Vi skal være delaktige i tverrfaglige løsninger
• Vi stiller tydelige krav


• Våre mål er

• Vi ønsker å bli en foretrukket samarbeidspartner
• Alt mannskap innsatt i sine oppgaver og felles mål
• Kjernemannskap med eierskap til sine oppgaver
• Mannskap med høyt kunnskapsnivå
• Gode og godt planlagte tekniske løsninger
• Planlagt produksjon
• Gjennomføre prosjekter med fokus på funksjon/kvalitet
• Gjennomtestet og endelig avsluttede prosjekter


• Våre krav til våre oppdragsgivere

• Fokus på produksjon og produkt
• Gode tilretteleggere og planleggere
• Ærlige


• Kompetanse

• FG godkjenning FG-900
• Sveising av PEH/PP rør
• Sveisesertifikat/WPQ/WPS for Hvitt stål
• Sveisesertifikat/WPQ/WPS for Sort stål
• Industri
• Utvendig VA/(ADK)
• Sanitær
• Våtrom Faglig leder/innstalatør
• Varme
• Kjøling
• Energianlegg
• Sprinkler
• Prosjektering med Auto Cad